Sākums / Produkti / Virtuālais birojs

Gan vietējiem, gan ārzemju uzņēmumiem Valdemāra Centrs piedāvā virtuālā biroja pakalpojumus. Tas klientiem nodrošina prestižu biznesa adresi Rīgas centrā A klases biroju ēkā, kā arī atsevišķu tālruņa un telefaksa līniju. Profesionāla sekretāre uz tālruņa zvaniem atbild klienta uzņēmuma vārdā. Klientam adresētās e-pasta vēstules un faksi tiek viņam pārsūtīti.

Valdemāra Centra virtuālā biroja klientiem ir arī iespēja jebkurā brīdī un uz jebkuru laiku, sākot no vienas stundas, noīrēt mēbelētu pilna servisa biroju ēkas sestā stāva biznesa centrā. Šeit klients var izvēlēties kādu no jau gataviem, mēbelētiem darba kabinetiem ar dažādu darba vietu skaitu. Ir nodrošināts pilns administratīvo pakalpojumu un tehnoloģiju spektrs – sekretāres pakalpojumi, internets, telefona līnijas, faksa un kopējamās iekārtas.

prestiža biroja adrese jau šodien
...virtuālā biroja darbu Valdemāra Centrā iespējams uzsākt uzreiz pēc izvēles un pirmās iemaksas veikšanas.

iztiekat bez biroja uzturēšanas izmaksām
...jūs ieekonomēsiet līdzekļus, ko nāktos tērēt telpu īrei, biroja tehnikai un darbinieku algām.

elastīgas sadarbības iespējas
...virtuālā biroja pakalpojumu jūs varat saņemt uz laiku no vienas dienas līdz vairākiem mēnešiem vai gadiem.

viegli pāriet uz mēbelētu pilna servisa biroju
...mainoties darbības profilam, jums ir iespēja nekavējoties piemeklēt savām vajadzībām atbilstošu pilna servisa biroja platību Valdemāra Centrā.

profesionāla sekretāra pakalpojumi
...jūsu biroja komunikācija ar klientiem un sadarbības partneriem, kā arī visa dokumentu aprite būs uzticama un profesionāla sekretāra ziņā.

 

Pakalpojumu nodrošina Riga Premium Offices.

Sīkāku informāciju par virtuālo biroju nomu jūs varat saņemt pa tālruni +371 67 035 300.

Pamata pakalpojumi
Biznesa adrese
Vietējais tālruņa numurs
Uzņēmuma nosaukums uz informācijas stenda biznesa centra vestibilā
Profesionāli sekretāres pakalpojumi
Ienākošo tālruņa zvanu apstrāde:
- zvanu pieņemšana jūsu uzņēmuma vārdā
- zvanu pāradresācija uz jūsu norādīto tālruņa numuru
- visu ziņojumu nodošana jums pa balss pastu, e-pastu, SMS, vai piezvanot uz jūsu norādīto tālruņa numuru
Ienākošās korespondences apstrāde:
- vēstuļu un faksu uzglabāšana līdz brīdim, kad pēc tiem ierodaties jūs vai jūsu pilnvarotā persona, vai
- to pārsūtīšana jums ar kurjerpasta, pasta vai telefaksa starpniecību
- paziņošana par pienākušo pastu un faksiem pa balss pastu, e-pastu, SMS, telefaksu, vai piezvanot uz jūsu norādīto tālruņa numuru
Papildu pakalpojumi